Банк не несе відповідальності за списання коштів з картки у разі коректного введення даних

У разі несанкціонованого списання коштів з рахунку при коректному введенні даних банківської картки, банк не несе відповідальності за таку транзакцію.

У даній справі Клієнт банку звернувся із позовом до банку про стягнення несанкціоновано знятих коштів. Позов було мотивовано тим, що  тим, що карткового рахунку Позивача несанкціоновано було знято грошові кошти. Дізнавшись про це, позивач відразу повідомив про таку транзакцію банк подав заяву про незгоду з транзакцією та просив забезпечити повернення йому коштів.

Судами першої та апеляційної інстанції позов було задоволено, виходячи із того, що відповідачем не надано доказів на підтвердження вчинення позивачем будь-яких дій щодо списання коштів з його банківського рахунку, тому посилання банку на те, що лише позивачу був відомий ПІН-код належної йому банківської картки, та на непричетність банку до списання коштів з рахунку позивача не взято до уваги.

Проте, з такими висновками не погодився Верховний Суд у складі колегії суддів другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі №522/22780/15-ц. Касаційна скарга була мотивована тим, що АТ «Ощадбанк» не може нести відповідальності за проведення операцій по картці позивачем або іншими сторонніми особами, у тому числі за зняття коштів у розмірі 9600,00 грн. з картки позивача, оскільки така відповідальність покладена саме на останнього. Судами не було встановлено, у чому саме полягає вина чи неправомірні дії «Ощадбанку».

Переглядаючи справу, скасовуючи попередні рішення та відмовляючи у задоволенні позову Касаційний цивільний суд вказав наступне. Нормами ст. 1073 ЦК України визначено, що в разі несвоєчасного зарахування на рахунок коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунку клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування коштів з його рахунку банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо іншого не встановлено законом.

Пунктом 1.5 договору обслуговування банківського рахунку, який було укладено між позивачем та відповідачем, банк не несе відповідальності за збитки, завдані клієнту в разі розголошення (розкриття) інформації за рахунком у результаті використання паролів, ПІН-кодів, CVV-кодів.

Крім того, згідно з п.2.2 Правил користування платіжними картками, , які є додатком до договору, якщо платіжну картку втрачено, викрадено або з іншої причини вона стала непридатною для використання, а також якщо ПІН-код став відомим сторонній особі, позивач повинен в усній формі терміново заявити про це в контакт-центр банку та протягом трьох днів дати письмову заяву в оригіналі або по факсу до установи банку, де відкрито рахунок. Позивач відповідає за всі суми за операціями з платіжною карткою, якщо картку передано сторонній особі або не повідомлено банк про те, що її загублено.

Натомість судами не взято до уваги, що саме на позивача покладено обов’язок нерозголошення (нерозкриття) інформації за рахунком у результаті використання клієнтом паролів, ПІН-кодів, CVV-кодів, як і обов’язок повідомлення банку в разі втрати, викрадення платіжної картки та розголошення.

Таким чином, оскільки операція щодо переказу коштів була здійснена  в Інтернет із використання реквізитів платіжної картки, у тому числі CVV-коду, які відомі тільки власнику картки, банк не повинен нести відповідальності за дану операцію.

Отже ми радимо своїм Клієнтам бути обачливими при отриманні та користуванні банківською карткою. Якщо сталось несанкціоноване списання коштів з Вашої банківської картки, повідомляти про це Банк та писати заяву до поліції.