ВС КЦС: недоведення вимог роботодавця до працівника є підставою для визнання незаконним звільнення за невиконання цих вимог

Згідно фабули цієї справи, працівник був звільнений  внаслідок систематичного  невиконання  без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором (п.3 ч.1 ст.40 КЗпП). Працівник оскаржив наказ про звільнення із такою підставою та виграв всі три інстанції у судах.

Звільнення за систематичне невиконання трудових обов’язків передбачає здійснення працівником щонайменше двох дисциплінарних проступків, за наслідками яких виносяться наказ про догану та наказ про звільнення. В обох випадках працівника повинні ознайомити під розпис із такими наказами та  запропонувати  йому  написати або пояснювальну записку або заперечення на накази, якщо він бажає. Якщо працівник відмовляється від ознайомлення із дисциплінарними наказами, тобто відмовляється ставити свій підпис на таких наказах, власник повинен скласти про це відповідні акти «про відмову від ознайомлення», де повинні бути підписи присутніх при відмові осіб, які пізніше можуть бути допитані у суді як свідки.      

Верховний Суд, зокрема у цій справі особливо підкреслив, що працівник  не може нести дисциплінарну відповідальність за невиконання вимог, які не були доведені йому до виконання, а власник не довів документами, що такі вимоги були працівнику доведені.

Постанова ВС/КЦС від 18 червня 2018 року у справі №396/1560/16-ц