Позика, отримана в іноземній валюті підлягає поверненню такої ж суми у тій самій валюті у якій була отримана

Велика Палата Верховного суду висловилась стосовно валюти, яка підлягає поверненню у разі надання позики в іноземній валюті.

2019 рік розпочався з одного з найбільш сенсаційних Рішень Верховного суду. За весь час незалежності України, склалась судова практика наступного змісту, а саме: якщо кошти були позичені в іноземній валюті, то стягнення у судовому порядку підлягало у гривні за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти. Дана практика стійко укорінилась і вважалась правильною, аж до 16 січня 2019 року.

Раніше, Верховний Суд України  і нині діючий Верховний Суд неодноразово формували правові позиції у подібних справах. Так, у Постанові від 02 липня 2014 року (справа № 6-79цс14) Верховний Суд України зробив висновок, що незалежно від валюти боргу (тобто грошової одиниці, в якій обчислена сума зобов’язання), валютою платежу, тобто засобом погашення грошового зобов’язання і фактичного його виконання є національна валюта України – гривня. Постановою Верховного Суду України від 21 грудня 2016 року в справі № 6-1672цс16 також зазначалось, – якщо особа, яка отримала позику в іноземній валюті, не виконала своїх зобов’язань, то з неї стягується сума, визначена в гривневому еквіваленті.

Подібний висновок було зроблено ї у постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 25 липня 2018 року в справі № 308/3824/16-ц, де вказано, що, рішення суду про стягнення з відповідача суми боргу в іноземній валюті за відсутності у позивача індивідуальної ліцензії на здійснення валютних операцій є неправомірним й недопустимим способом захисту цивільних прав, оскільки іноземна валюта у спірних правовідносинах між названими сторонами спору може бути виключно валютою боргу, втім не валютою платежу.

Однак Велика Палата Верховного суду врешті вирішила відступити від вищезазначених позицій. Так, Рішенням Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 06 лютого 2017 року позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_3 13 000,00 доларів США основного боргу з перерахунком суми, що підлягає сплаті у гривнях за офіційним курсом долара США на день платежу, та 3 % річних у розмірі 10 734,01 грн. Вирішено питання про розподіл судових витрат. Постановою Апеляційного суду Київської області від 16 січня 2018 року рішення Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 06 лютого 2017 року залишено без змін.

Але Велика Палата Верховного Суду зазначенерішення та постанову апеляційного суду змінила, виключивши із судових рішень вказівку про здійснення перерахунку суми, що підлягає сплаті у гривнях за офіційним курсом долара США на день платежу, а в частині стягнення 10 734,01 грн – 3 % річних – рішення судів скасувала та ухвалила в цій частині нове рішення наступного змісту –«Стягнути з … на користь … 1 155,04 доларів США …- 3 % річних».

Таким чином Велика Палата Верховного Суду, постановлячи  рішення  у справі, відступила від наведених вище правових висновків. Постанова Великої Палати ВС у цій справі містить обґрунтування чому саме була прийнята така позиція. Основне, на що слід звернути увагу, це наступні позиції:

  • Статтею 99 Конституції України встановлено, що грошовою одиницею України є гривня. При цьому Основний Закон не встановлює заборони щодо можливості використання в Україні грошових одиниць іноземних держав. Тобто відповідно до чинного законодавства гривня має статус універсального платіжного засобу, який без обмежень приймається на всій території України, однак обіг іноземної валюти обумовлений вимогами спеціального законодавства України.

Такі випадки передбачені ст.193, ч. 4 ст. 524 ЦК України, Законом України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність», Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Законом України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

  • Із аналізу наведених правових норм можна зробити висновок, що гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Сторони у разі укладення цивільно-правових угод, які виконуються на території України, можуть визначити в грошовому зобов’язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті. Відсутня заборона на укладення цивільних правочинів, предметом яких є іноземна валюта, крім використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території України. У разі отримання у позику іноземної валюти позичальник зобов’язаний, якщо інше не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній валюті, яка отримана у позику. Тому як укладення, так і виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті, зокрема позики, не суперечить чинному законодавству.
  • Суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті, при цьому з огляду на положення ч. 1 ст. 1046 ЦК України, а також ч. 1 ст. 1049 ЦК України належним виконанням зобов’язання з боку позичальника є повернення коштів у строки, у розмірі та саме у тій валюті, яка визначена договором позики, а не в усіх випадках та безумовно в національній валюті України.
  • У разі зазначення у судовому рішенні про стягнення суми коштів в іноземній валюті з визначенням еквівалента такої суми у гривні стягувачеві має бути перерахована вказана у резолютивній частині судового рішення сума в іноземній валюті, а не її еквівалент у гривні.
  • При обрахунку 3 % річних за основу має братися прострочена сума, визначена у договорі чи судовому рішенні, а не її еквівалент у національній валюті України.

ВИСНОВКИ:

Отже, слід зазначити, що вказана Постанова значно спрощує життя позикодавцям, адже у разі тривалого невиконання Рішення суду, їм не доведеться повторно звертатись до суду, щоб здіснити перерахунок у разі істотного коливання курсу гривні до іноземної валюти.

З повним текстом Постанови Великої палати Верховного Суду можете ознайомитись тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79382745