Захист у кримінальних провадженнях

Кримінальне провадження – процесуальна діяльність органів досудового розслідування, прокурора, слідчого, судді, суду у зв’язку з вчиненням кримінального правопорушення. Правова допомога у кримінальному провадженні може надаватись свідку, потерпілому, особі, до якої застосовуються примусові заходи лікувального або виховного характеру, підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому, виправданому.
Сучасний кримінальний процес поділяється на кілька основних стадій: внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи у суді першої інстанції, перегляд судових рішень в судах апеляційної та касаційної інстанцій, виконання судових рішень.
Участь захисника та захист прав Клієнта у кожній з цих стадій є надзвичайно важливими, адже у подальшому хід кримінального провадження може безпосередньо вплинути на долю Клієнта.
Адвокати нашої компанії мають великий досвід у наданні правової допомоги у кримінальних провадженнях, добре знайомі із специфікою роботи органів слідства.
Особливо важливою є участь адвоката на перших стадіях кримінального провадження (на місці події, першому допиті, затриманні), оскільки від перших кроків буде залежати подальший рух кримінального провадження, а отже і доля Клієнта.